Amethyst

Celem tego projektu jest stworzenie frameworka dla aplikacji pisanych w Java przy użyciu biblioteki Swing, mającego za zadanie ułatwienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami poprzez asynchroniczną wymianę informacji.

Licencja: GPL v3

Do ściągnięcia tu: http://sourceforge.net/projects/amethyst-lib/

Support This Project